65. bezpečnostní seminář

Příspěvky z bezpečnostního semináře CRYPTO 2022 - 24. 3. 2022

Níže zveřejněné příspěvky pocházejí z bezpečnostního semináře CRYPTO 2022.

Záznam ze semináře (bude zveřejněn později)

video

Prezentace

Petr JIRÁSEK, Předseda pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti, Úvodní slovo
Pavel VONDRUŠKA, CETIN, Historie a současnost kryptografie
pdf
Bohuslav RUDOLF, NÚKIB, Bezpečnostní a praktické aspekty QKD (kvantová distribuce klíčů)
pdf

Kurt KIRCHBERGER, Rohde & Schwarz Austria, Kryptografická řešení pro nejvyšší požadavky na zabezpečení - od vrstvy dvě až po veřejný cloud.

Nedovolte, aby se fyzická síť stala vaším nejslabším článkem. Zatímco všem ostatním částem IT prostředí je věnována velká pozornost, pokud jde o bezpečnostní opatření, zabezpečení sítě WAN je často řízeno poskytovateli služeb a standardními komerčními řešeními. Nejen manipulace s přenášenými daty, ale také manipulace s firmwarem, hardwarem nebo systémy správy jsou relevantními vektory útoku. Kvantově bezpečné zabezpečení - marketingová hesla, nebo již realita? Mějte svá data pod kontrolou a zároveň využívejte výhod cloudu - jakých otázek ochrany soukromí a zabezpečení dat se musíte obávat? Jak vyvážit využívání cloudové služby se silnou ochranou osobních údajů?

pdf
Petr ŽÁČEK, Univerzita Tomáše Bati, Postkvantová kryptografie – nejen ta asymetrická
pdf
Libor DOSTÁLEK, ProID/Monet+, Moderní aplikovaná kryptografie a její využití
pdf

Příspěvky jsou publikovány s výslovným svolením autorů. Za obsah jednotlivých příspěvků odpovídají jejich autoři.

Změna údajů vyhrazena. Aktualizováno dne: 3.4.2022

Hashtagy:

#CyberSecurity
#KyberSoutez
#BudKyber