Kalendář akcí

Seznam akcí níže obsahuje jak akce námi organizované, tak i akce a aktivity, které dle našeho úsudku stojí za pozornost.

Datum
Název akce
Místo konání
15.1.2019

Setkání programového výboru, organizátorů a partnerů SCADA SECURITY 2019

Setkání programového výboru, organizátorů a partnerů konference SCADA SECURITY 2019.

2. ročník konference se uskuteční na podzim roku 2019 jako součást projektu FUTURE FORCES FORUM.

Účast pouze na pozvání. Zájemci o účast kontaktujte organizátory.

Hotel DAP
16.1.2019

55. Bezpečnostní seminář - Osvětový seminář eGovernment Cloud

Organizuje Pracovní skupiny kybernetické bezpečnostní AFCEA ve spolupráci s fakultou bezpečnostního managementu Policejní akademie ČR v Praze za aktivní účasti projektového vedení MV ČR.

Dne 14.11.2018 vláda ČR schválila svým usnesením č. 749 tzv. Toto usnesení vlády ukládá ústředním orgánům státní správy spravujícím systémy KII a VIS dle ZKB zpracovat nejpozději do 31.3.2019 hodnocení bezpečnostních dopadů a kalkulaci TCO pro tyto ISVS v jejich resortech podle metodik uvedených ve Zprávě.

Seminář je určen pro bezpečnostní manažery, architekty bezpečnosti, auditory, pracovníky bezpečnosti ICT ústředních orgánů státu.

Na semináři vystoupí zástupci Ministerstva vnitra ČR, NÚKIB, zástupci AFCEA a další pozvaní hosté.

Cílem semináře je představit a vysvětlit metodiku hodnocení bezpečnostních dopadů a zařazování IS do bezpečnostních úrovní 1 – 4 a stanovení kalkulace TCO pro KII a VIS.

Registrace na seminář je k dispzici na webu AFCEA.

Souhrnná analytická zpráva eGC je k dispozici na webu MVČR: https://www.mvcr.cz/clanek/rada-vlady-pro-informacni-spolecnost.aspx

Policejní akademie ČR, Praha
únor 2019

56. Bezpečnostní seminář - "Hlídaní administrátorů"

Více informací připravujeme...

Policejní akademie ČR, Praha
25. 4. 2019

Národní finále 3. ročníku Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti

Organizováno včetně osvětových a odborných workshopů pro širokou veřejnost, zejména studenty a učitele základních, středních a vysokých škol.

Více informací na stránkách soutěže zde.

Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem
červen 2019

57. Bezpečnostní seminář - Krizová komunikace

Více informací připravujeme...

Policejní akademie ČR, Praha
září 2019

Kybernetická bezpečnost VII.

58. bezpečnostní seminář a zároveň 7. ročník akce "Kybernetická bezpečnost" organizované ve spolupráci s NÚKIB.

Více informací připravujeme...

Policejní akademie ČR, Praha
říjen 2019

European Cyber Security Month

Měsíc kybernetické bezpečnosti je organizován jako iniciativa Evropské unie koordinované evropskou agenturou ENISA ve spolupráci s národními partnery. Pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti AFCEA, NCBI a další národní partneři organizují řadu osvětových a odborných akcí zaměřených do oblasti kybernetické bezpečnosti.

Více informací zde.

různá místa
říjen 2019

59. Bezpečnostní seminář

Více informací připravujeme...

Policejní akademie ČR, Praha
4. - 5. 11. 2019

2. ročník konference SCADA SECURITY

Více informací připravujeme...

Praha

Změna údajů vyhrazena. Aktualizováno dne: 9.12.2018

Kontakt:

E-mail:cyber@cybersecurity.cz

Sdílej...

Hashtagy:

#CyberSecurity
#KyberSoutez
#BudKyber