Bezpečnostní seminář - CRYPTO 2023

Příspěvky z bezpečnostního semináře - 18. 10. 2023

Níže zveřejněné příspěvky pocházejí z bezpečnostního semináře věnovanému tématům: kvantové a poskvantové kryptografie

Prezentace

Praktická kryptologie v raném novověku
Jakub MÍRKA, Státní oblastí archiv, Plzeň

pdf

Praktická ukázka, jak migrovat na PQC
Roman CINKAIS, 3KEY Company

pdf

Detection of weak keys on the Bitcoin blockchain
David RAJNOHA, MUNI

pdf

Výzvy postkvantové kryptografie v praxi
Anežka PEJLOVÁ, Monet+

pdf

Kvantová komunikace a kryptografie – co nás čeká a nemine
Michal KŘELINA, ČVUT

pdf

Kvantová hrozba a kvantově odolná kryptografie
Bohuslav RUDOLF, NÚKIB

pdf

Příspěvky jsou publikovány s výslovným svolením autorů. Za obsah jednotlivých příspěvků odpovídají jejich autoři.

Změna údajů vyhrazena. Aktualizováno dne: 3.11.2023

Hashtagy:

#CyberSecurity
#KyberSoutez
#BudKyber