60. bezpečnostní seminář - 5G Workshop II.

Příspěvky z bezpečnostního semináře - 12.12.2019

Níže zveřejněné příspěvky pocházejí z technického workshopu 5G & kybernetická bezpečnost

Prezentace

Zahájení a úvodní slovo - Petr Jirásek, Předseda, Pracovní skupiny KB AFCEA
Informace o 5G ARMY Demonstratoru BW - MG Klaus-Peter Treche, Ret.
Smart Digital Ecosystem - Rudolf Koláčny, Safetron Data
Telecom Security Supervision & 5G - Marnix Dekker, ENISA
ENISA Threat landscape on 5g networks - Louis Marinos, ENISA
Edge Computing Security - Tomáš Pluhařík

Příspěvky jsou publikovány s výslovným svolením autorů. Za obsah jednotlivých příspěvků odpovídají jejich autoři.

Změna údajů vyhrazena. Aktualizováno dne: 12.12.2019

Hashtagy:

#CyberSecurity
#KyberSoutez
#BudKyber