SCADA SECURITY Konference

Příspěvky z bezpečnostního konference SCADA SECURITY - 27. 4. 2023

Níže zveřejněné příspěvky pocházejí z bezpečnostního konference SCADA SECURITY

Prezentace

Přivítání - Petr JIRÁSEK, předseda Pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti; Jaroslav PEJČOCH, člen představenstva ICT Unie

kcr

Nová směrnice EU o kybernetické bezpečnosti NIS2, Petra LOMPEJOVÁ, Oddělení regulace soukromého sektoru, NÚKIB
Bezpečná průmyslová komunikační infrastruktura – jak ano a jak ne…, Jiří KASNER, Předseda představenstva, COLSYS – AUTOMATIK
OT a IT jsou si blíže, než se zdá, Pavel MINAŘÍK, VP, Technology, PROGRESS/FLOWMON
Malé i velké výzvy a úspěchy v zabezpečení kritických OT aktiv, Marnix JANSE, Oddělení OT security research, GREYCORTEX
IT bezpečnost ve výrobě, Erik ZAPLETAL, Architekt kybernetické bezpečnosti pro oblast výroby, ŠKODA AUTO
Kybernetická bezpečnost – „Jsme docela v bezpečí“ – Opravdu!?, Petr ROUPEC, CEO & President, BOHEMIA MARKET
Modelování hrozeb (nejen) pro průmyslová prostředí, Jan KOPŘIVA, Cybersecurity Consultant, ALEF NULA
Řízení rizik dodavatelského řetězce, standardy pro Manufacturing, hodnocení jeho rizik a modelování hrozeb, Martin HOŘICKÝ, Partner, Digital Services, BDO
Polygon operačních technologií na NÚKIB, Jan ZDRHA, Oddělení bezpečnosti operačních technologií, NÚKIB
Kybernetická bezpečnost železnic, Jakub JANČÍK, Account Manager CEE, BARRACUDA

Příspěvky jsou publikovány s výslovným svolením autorů. Za obsah jednotlivých příspěvků odpovídají jejich autoři.

Změna údajů vyhrazena. Aktualizováno dne: 1.5.2023

Hashtagy:

#CyberSecurity
#KyberSoutez
#BudKyber