Od dat ke znalostem

Příspěvky ze semináře pracovní skupiny PS07

Níže zveřejněné příspěvky pocházejí ze pracovní skupiny PS07 Od dat ke znalostem II., který se uskutečnil dne 28. listopadu 2019 na Policejní akademii ČR v Praze.

Program

Program zde.

Prezentace

Josef Strelec, předseda pracovní skupiny AFCEA PS07 Inteligence

Zahájení semináře, úvodní slovo

Alexander Mašek, Jan Rydval, Fidelis Cybersecurity

Vizibilita na síti i koncových bodech jako základ pro detekci a analýzu.
Způsob zajištění vysoké vizibility na dění na síti i koncových bodech ve vyšetřovací platformě Fidelis Elevate. Kontrola pohybu dat a analýza jejich vzniku na koncových bodech a pohybu po síti. Zvážení výhod a nevýhod konceptů řešení založených na Netflow, metadatech a záznamu do PCAP. Diskuze o aplikaci metadat pro různé případy užití od detekce a vyšetřování až po hunting.

Jakub Nedved
Pavel Pokorný, ALEF0,  Datera

Cisco řešení ETA.
Znáte svoji síť? Víte co se tam děje? Nelze chránit to, co nevidíte - udělejte si z vlastní sítě bezpečností senzor a detekujte obsah pomocí Cisco Stealthwatch. Díky Cisco ETA budete navíc schopni detekovat komunikaci i v zašifrovaném provozu bez nutnosti dešifrování.

Vladimír Sedláček, CTO GREYCORTEX

Umělá inteligence ve službách bezpečnostního monitoringu sítí.
Praktická ukázka českého produktu pro analýzu síťového provozu (NTA, viz gartner https://www.gartner.com/en/documents/3902353/market-guide-for-network-traffic-analysis) GREYCORTEX Mendel. Uvidíte, jaké informace z provozu Mendel sbírá, jakými nástroji je vyhodnocuje a vizualizuje, jakým způsobem využívá umělou inteligenci a strojové učení.

Dejan Laketic, Gigamon

Next-Generation Network Packet Brokering.
Kompletní viditelnost síťového provozu. Sběr paketových datových toků z fyzických, virtuálních a cloudových infrastruktur. Technologie "Next-Generation Network Packet Broker" pro akvizici, agregaci, konsolidaci a inteligentní filtering datového provozu a export NetFlow/IPFIX/CEF rekordů pro potřeby monitorovacích, analytických, forenzních a bezpečnostních nástrojů. Příklady nasazení a využití.   

Martin Půlpán,
NetPointers

PCAP, flow, metadata: Musím si vybrat?
Abychom mohli odhalit a analyzovat problémy v síti, kterým v dnešní době firmy čelí, musíme data nejen sbírat, ale i správně zpracovat. Dat je velké množství a je nezbytné vybrat si správnou metodu zpracování podle individuálních požadavků každé společnosti. Jaké jsou optimální formy zpracování a co nám hrozí, pokud se k problému nepostavíme čelem?

Miroslav Nečas, TOVEK

Pokročilé techniky analýzy informací z ICT infrastruktury
Linková analýza detekovaných bezpečnostních událostí v kontextu relevantních informací z otevřených zdrojů. Detekce entit v textových datech. Obsahová s kontextová analýza zachycených dat.  

Michal Gürtner, IBM

Přístup ke sběru dat za účelem tvorby monitorovacích scénářů.
Přednáška se zabývá indentifikací vhodných zdrojů a analýzou potřebných metadat a obohacení o širší kontext, například koncová zařízení a toky v síti. Práce se zdroji a daty za účelem tvorby relevantních detekčních scénářů, mapování na MITRE ATT&CK framework a nasledná analýza a investigace.

Vladimír Veselý, Matěj Grégr, Netsearch

Jak se chytají kryptoměnoví zločinci?
V přednášce se účastníci seznámí s vlastnostmi sítě Bitcoin a dalších kryptoměnových síti. Téma bude rozvíjet stávající možnosti ztotožňování uživatelů těchto sítí s jejich síťovým provozem, kryptoměnovými transakcemi a adresami, těžbou a dalšími relevantními službami. Součástí přednášky bude i rozbor jednoho z výše uvedených postupů na reálném případě ransomware.

Příspěvky jsou publikovány s výslovným svolením autorů. Za obsah jednotlivých příspěvků odpovídají jejich autoři.

Změna údajů vyhrazena. Aktualizováno dne: 10.12.2019

Hashtagy:

#CyberSecurity
#KyberSoutez
#BudKyber